ARCHITEKTURA & PROJEKCE & DESIGN

Jsme architektonický ateliér s širokým spektrem zaměření, od designu a návrhu interiéru, až po projekci staveb různých měřítek a funkčních využití.

Vznikli jsme jako nový ateliér v roce 2015 a vycházíme z naší dřívější architektonické, projekční a realizační praxe. Zabýváme se všemi stupni projektové dokumentace a realizacemi interiérů i staveb. Svým klientům nabízíme komplexní přístup včetně součinnosti při projednávání projektů a následného výběru dodavatelů.

Jak to u nás chodí?

Každý projekt začíná úvodní schůzkou, na které nám klient sdělí své představy a požadavky. Jedná se o přípravnou fázi projektu, kdy se upřesňuje zadání, ekonomická náročnost, zjišťují se dostupné podklady, podmínky pro umístění stavby a další nezbytné informace... 

V návaznosti na první schůzku začínají práce na studii, ve které se věnujeme správné urbanistické návaznosti a architektonickému zpracování projektu (návrh dispozic, jednotlivé funkční návaznosti, materiálové a konstrukční řešení...). Během studie průběžně konzultujeme s klienty správné směrování vývoje projektu v rámci několika  konzultačních schůzek. Již ve fázi studie poprvé projednáváme projekt s příslušnými úřady, abychom předešli případným komplikacím v dalších projekčních fázích. 

Následuje práce na dokumentaci pro územní řízení a stavební povolení, jejichž výsledkem je získání příslušného povolení. Tato část dokumentace obsahuje výkresovou dokumentaci stavebně-architektonického řešení, jednotlivé profese (tzb, topení, elektro, doprava, statika, požár...) a technickou zprávu. Dokumentace je samozřejmě vždy přizpůsobena aktuálnímu stavu legislativy, klient se tedy vůbec nemusí zabývat mnohdy těžko srozumitelnými formálními a obsahovými náležitostmi dokumentace. Variantně můžeme klientovi nabídnout i kompletní projednání projektu do takové fáze, kdy klient obdrží platné stavební povolení k řešenému objektu. Na základě dokumentace ke stavebnímu povolení také obvykle zpracováváme první položkový rozpočet stavby, který již ve značné přesnosti definuje ekonomickou náročnost stavby.

Prováděcí dokumentace navazuje na dokumentaci pro stavební povolení a jednoznačně definuje požadavky a standardy stavby. Na základě této dokumentace je možné zpracovat podrobný položkový rozpočet, vybrat dodavatele a definovat přesnou ekonomickou náročnost projektu.

V průběhu samotné výstavby je samozřejmostí provádění autorského dozoru nad navrženým objektem.

Po celou dobu je nutná součinnosti klienta i architekta, aby se projekt vyvíjel co nejlépe a spěl ke zdárnému dokončení.

     

P.S. Je skvělé milovat prostor, ve kterém žijete...dopřejte si ho ;)

Těšíme se na Vás, Tým ŠA