Chata Špaček
Chata Špaček Chata Špaček Chata Špaček Chata Špaček Chata Špaček Chata Špaček Chata Špaček Chata Špaček Chata Špaček Chata Špaček Chata Špaček Chata Špaček Chata Špaček Chata Špaček

Chata Špaček

kdy:   květen 2018
kde:   Slapy

Zadání: předmětem projektu je návrh rekreačně-obytného objektu pro mladou aktivní rodinu se dvěma dětmi. Důraz byl kladen na nízké provozní náklady, snadnou údržbu, dostatečné možnosti skladování a komfortní rekreaci v přírodě s možností pozdějšího trvalého bydlení.

Vstupní podmínky a regulativy: základním určujícím prvkem je svažitost pozemku s ne právě ideální orientací k severu, na kterou musel objekt bezpodmínečně reagovat. Dalším určujícím kritériem byla vzájemná ,,komunikace,, se sousedním objektem podobné funkce a charakteru. Právě motiv souhry při odlišnosti byl do značné míry pro návrh určující. Dalším základním regulativem je požadavek obce na striktní dodržení zastavěné plochy 60 m².

Z výše uvedených vstupních kritérií vyplynul kompaktní dům jednoduchého ortogonálního tvaru o dvou nadzemních podlažích, zastřešený pultovou střechou ve dvou různých sklonech. Dům byl s ohledem na orientaci ke světovým stranám umístěn v severovýchodní části pozemku a otevírá se převážně k západu. Pro lepší využití pozemku bylo navrženo jeho terasovité uspořádání. Pro podpoření svébytného tvaru byl dům ,,oblečen,, do kompaktního obkladu z šablon Cembrit. Charakter zahrady posilují specificky navržené vyrovnávací rampy.