Ege administrativa
Ege administrativa Ege administrativa Ege administrativa Ege administrativa Ege administrativa Ege administrativa Ege administrativa Ege administrativa Ege administrativa Ege administrativa Ege administrativa Ege administrativa Ege administrativa Ege administrativa Ege administrativa Ege administrativa Ege administrativa Ege administrativa Ege administrativa

Ege administrativa

kdy:   květen 2017
kde:   Praha - Chodov

Předmětem této studie je návrh nového víceúčelového objektu na Starochodovské ulici 43/68 v Praze 11 - Chodově. Parcela je v současné době zastavěna stávajícím administrativním objektem, který slouží jako pražská pobočka firmy.

Z architektonického hlediska jsme se snažili o začlenění objektu do objemově i stylově velmi různorodé lokality, která stojí na pomezí velmi tradiční zahradní čtvrti rodinných domů na straně jihozápadní a kontrastujícím panelových sídlištěm na severovýchodě. Dalším faktem, se kterým se navrhovaná budova musí vypořádat, je urbanistická bariéra čtyřproudé Türkovy ulice, s níž sousedí svou severovýchodní fasádou. Vzhledem k poměrně velkému měřítku okolních objektů v řadě kolem Türkovy ulice a značným prostorovým potřebám pro umístění všech funkcí, využívá navržený objekt celé půdorysné plochy pozemku, výškově dosahuje výšky 13,7 m, respektuje tak výšku stávající administrativní budovy, zdaleka nepřevyšuje ani některé další z okolních budov.

Z hlediska objemového je navrhovaný objekt monoblokem se dvěma vnitřními atrii a vertikálním členěním. Mimo dvou garážových suterénů objekt obsahuje 1.NP, věnované pronajímatelnému obchodnímu parteru a hlavnímu reprezentativnímu vstupu do administrativní zóny, která vyplňuje 2. a 3. NP objektu. 4. NP je pak částečně střešní terasou, fungující jako relaxační zóna pro administrativní prostory, částečně jsou na střeše umístěny služební byty.