Bytový dům Za Strahovem
Bytový dům Za Strahovem Bytový dům Za Strahovem

Bytový dům Za Strahovem

kdy:   září 2015
kde:   Praha - Břevnov