Školka Durdoňka
Školka Durdoňka Školka Durdoňka Školka Durdoňka Školka Durdoňka Školka Durdoňka Školka Durdoňka

Školka Durdoňka

kdy:   březen 2017
kde:   Roztoky

V tomto projektu jsme se zabývali integrací školky do stávajícího objektu rodinného domu. Jedná se o dočasnou záležitost, proto bylo nutné některé prvky navrhnout tak, aby jejich odstranění nebylo příliš komplikované. Výrazným prvkem je nově navržené exteriérové schodiště obložené modřínovými latěmi, které plynule přechází na zbylou část severní fasády objektu. Součástí studie bylo i rozvržení prvků v rámci zahrady a zvelebení přístupové cesty ke školce, ke které jsme navrhli siluety domácích zvířat.