Multifunkční objekt Želivec
Multifunkční objekt Želivec Multifunkční objekt Želivec Multifunkční objekt Želivec Multifunkční objekt Želivec Multifunkční objekt Želivec Multifunkční objekt Želivec Multifunkční objekt Želivec Multifunkční objekt Želivec Multifunkční objekt Želivec Multifunkční objekt Želivec Multifunkční objekt Želivec

Multifunkční objekt Želivec

kdy:   červen 2018
kde:   Želivec - Sulice

Předmětem projektu je zpracování studie multifunkčního obejktu do obce Želivec - Sulice.

Plánovaný objekt je vsazován do klidného a stabilizovaného prostředí obce Želivec a zástavby dvou až třípodlažních budov. Pozemek je složen ze dvou stavebních parcel, které jsou situované u Hlavní ulice, která je tepnou celé obce. Podél této silnice je situována občanská vybavenost obce, tudíž je zde prostor pro multifunkci - tedy kombinaci obchodního parteru s administrativou a bydlením.

Půdorysná stopa objetu je do tvaru T a jeho hmotové členění kopíruje prolnutí těchto dvou hmot. Západní hmota objektu je rozdělena do tří podlaží. V prvním je umístěna recepce k administrativě a showroom, ve druhém kanceláře ve formě open space a dvě bytové jednotky. Ve třetím podlaží jsou pak situované kanceláře vedení firmy se zasedací místností a ateliér. Nadstandardním řešením v rámci západní hmoty je vstupní hala s recepcí, kde je prostor výškově propojen až ke stropu přes celá tři podlaží, návštěvník tak získá pocit velkorysosti a nevšednosti celého prostoru. Východní hmota je od Hlavní ulice vzdálenější, jsou v ní situované sklady a zázemí k celému objektu v 1. nadzemním podlaží. Ve druhém podlaží se nachází 7 bytových jednotek s dispozicemi od 1 kk, 2 kk a 3 kk. Tato hmota je kvůli výškovému omezení navržena se šedami, které vymezují i z funkčního hlediska jednotlivé zóny v bytech.

Z hlediska materiálového řešení je západní hmota doplněna tahokovovým předsazeným pláštěm, který skýtá výhody zakrytí nebo přiznání zvoleného rastru oken. Díky své charakteristické barvě bude dobrým orientačním bodem i pro obyvatele obce, kteří pojedou po Hlavní ulici. Východní hmota je řešena formou šedé omítky, která koresponduje s barvou plechové střechy. Parter multifunkčního objektu je doplněn o parkovací stání pro návštěvníky a uživatele objektu a travnatou část, která zpříjemňuje dané prostředí a vytváří tak klidovou atmosféru. Díky zatravněné ploše je umožněno přirozené vsakování a okolí domu se ani v letních měsících nebude přehřívat. Uživatelům objektu jsou k dispozici dvě venkovní terasy, které jsou v přímé návaznosti na první nadzemní podlaží objektu.