Rekonstrukce Horova mlýna
Rekonstrukce Horova mlýna Rekonstrukce Horova mlýna Rekonstrukce Horova mlýna Rekonstrukce Horova mlýna Rekonstrukce Horova mlýna Rekonstrukce Horova mlýna Rekonstrukce Horova mlýna

Rekonstrukce Horova mlýna

kdy:   červenec 2018
kde:   Praha - Prokopské údolí

Předmětem této projektové studie je rekonstrukce aktuálně zchátralého areálu Horova mlýna v Praze Klukovicích za účelem jeho transformace na obytné sídlo vyššího standardu pro 6 rodin.

 

Horův mlýn je posledním z přeživších mlýnských areálů v prostoru Prokopského a Dalejského údolí, jedná se o historicky velmi hodnotný a památkově chráněný areál. Na současném stavu této památky, jejíž historie se datuje až do renesanční doby, se výraznou měrou podepsali předchozí vlastníci, kteří ji bohužel ponechali do značné míry svému osudu, což se logicky neblaze podepsalo na jejím stavebně technickém i estetické stavu. Areál mlýna se v současné době skládá z torza původního mlýna, tvořeného původním kamenným obvodovým zdivem nez pozůstatků dřevěných stropních a střešních konstrukcí. V o něco lepším stavu se dochoval objekt stodoly, uzavírající areál ze severní strany, který byl předchozím majitelem dlouhodobě obýván. Vlivem této skutečnosti se nám v objektu objevuje necitlivě vložený novodobý železobetonový strop, jehož odstranění je nevyhnutelné jak z historického, tak i dispozičního hlediska. V objektu vzniklo nové vnitřní členění, které bude rovněž kompletně odstraněno. Ve velmi dobrém stavu se naštěstí zachoval původní dřevěný krov, s jehož zachováním se nadále počítá i v rámci plánované rekonstrukce. Původní stavba pravděpodobně hospodářského stavení při východní hranici areálu se bohužel nedochovala, v rámci projektu se plánuje její nahrazení obytnou novostavbou.