Branický dům
Branický dům Branický dům Branický dům Branický dům Branický dům Branický dům Branický dům Branický dům Branický dům Branický dům Branický dům Branický dům Branický dům Branický dům Branický dům Branický dům Branický dům

Branický dům

kdy:   září 2018
kde:   Praha - Branické náměstí

Plánovaný objekt je vsazován do stabilizované městské zástavby. Styl i charakter stávající zástvaby odpovídá době, ve které vznikala, jedná se tedy o směs nízkopodlažní bytové zástavby z počátku 20. století s panelovými domy ze 70. let 20. století. Zástavba převážně tvoří ucelenou blokovou strukturu, na kterou navazují solitérní vilové domy, stoupající svahem směrem k východu. Parcela, na níž je objekt situován, se nachází v přímé návaznosti na Branické náměstí a je v ostrohu mezi ulicemi Branická a Za Pod Svahem, má trojúhelníkový tvar a je mírně svažitá. Navrhovaný objekt navazuje na stávající zástavbu a doplňuje tak urbanistický blok. Hlavní obytné místnosti jsou situovány při jižní fasádě domu, čímž je zajištěno potřebné oslunění místností, vstup do domu i komunikační jádro je umístěno na severní straně a má pavlačový charakter.

Z hmotového hlediska je dům monoblokem, členěným pouze v severní části hmotou schodiště a výtahové šachty. Dům je uzavřen sedlovou střechou s různorodým sklonem i tvarem. V severním nároží objektu jsou umístěné terasy, které nabízí svým obyvatelům přímý výhled na Branické náměstí, ostatní byty jsou vybaveny lodžií nebo balkonem.

Vertikálně je dům členěn na 4 nadzemní podlaží, z toho v 1. np jsou umístěny garáže se sedmi parkovacími místy, u vjezdu do garáží je situováno jedno venkovní parkovací stání. Dále se v 1. np nachází technické místnosti domu a komerční prostor (56 m²) s příslušným zázemím. Zbylá tři nadzemní podlaží mají obytnou funkci, na každém patře se nachází 3 bytové jednotky s dispozicí 3 kk (102 m²), 2 kk (59 m²) a 2 kk (64 m²). Ve 3. np jsou byty doplněny o úložný prostor na polopatrech. 

Z architektonického hlediska se dům přizpůsobuje členěním svých fasád dispozičnímu řešení bytů, objemově reaguje na okolní zástavbu. Uliční (jižní) fasáda pracuje s rastry pásových oken, která svým obyvatelům nabízí výhody klasického parapetu, a zároveň dostatečně prosvětlují jednotlivé místnosti. Okna jsou doplněna exteriérovými žaluziemi, které zajišťují komfortní vnitřní prostředí během slunečných dnů. Na severní fasádě se propisují vysoká úzká okna. Charakteristickým prvkem návrhu je zlatavé oplechování nik teras, pavlačí a šikmých částí domu v 1.NP, které definují vstup do komerčního prostoru. Prostor schodiště je nevytápěný, schodiště samotné je ztvárněno v surovém betonu s vertikálním rastrem zábradlí. Střecha je navržena jako plechová ve světle šedém odstínu, zbylé fasády domu jsou omítnuté v bílém či světle šedém odstínu.