MATEŘSKÁ ŠKOLA PASTELKA
MATEŘSKÁ ŠKOLA PASTELKA MATEŘSKÁ ŠKOLA PASTELKA MATEŘSKÁ ŠKOLA PASTELKA MATEŘSKÁ ŠKOLA PASTELKA MATEŘSKÁ ŠKOLA PASTELKA MATEŘSKÁ ŠKOLA PASTELKA MATEŘSKÁ ŠKOLA PASTELKA MATEŘSKÁ ŠKOLA PASTELKA MATEŘSKÁ ŠKOLA PASTELKA MATEŘSKÁ ŠKOLA PASTELKA MATEŘSKÁ ŠKOLA PASTELKA MATEŘSKÁ ŠKOLA PASTELKA MATEŘSKÁ ŠKOLA PASTELKA MATEŘSKÁ ŠKOLA PASTELKA MATEŘSKÁ ŠKOLA PASTELKA MATEŘSKÁ ŠKOLA PASTELKA MATEŘSKÁ ŠKOLA PASTELKA MATEŘSKÁ ŠKOLA PASTELKA MATEŘSKÁ ŠKOLA PASTELKA MATEŘSKÁ ŠKOLA PASTELKA MATEŘSKÁ ŠKOLA PASTELKA MATEŘSKÁ ŠKOLA PASTELKA MATEŘSKÁ ŠKOLA PASTELKA MATEŘSKÁ ŠKOLA PASTELKA MATEŘSKÁ ŠKOLA PASTELKA MATEŘSKÁ ŠKOLA PASTELKA MATEŘSKÁ ŠKOLA PASTELKA MATEŘSKÁ ŠKOLA PASTELKA MATEŘSKÁ ŠKOLA PASTELKA

MATEŘSKÁ ŠKOLA PASTELKA

kdy:   březen 2021
kde:   Praha

Nádherné zadání, krásný proces a výsledek, ze kterého máme radost. Představujeme vám naší studii mateřské školy pro Prahu 14.
Naším zadáním bylo vytvoření koncepčního architektonického návrhu areálu mateřské školy v lokalitě Kyje -Hutě. Pozemek pro daný záměr byl definován územní studií pro celou lokalitu, která zároveň stanovuje maximální zastavěnost a podlažnost. Výsledný návrh respektuje stávající průběh inženýrských sítí a jejich ochranných pásem.
Škola je rozdělena na dva dvoupodlažní funkční celky, jejichž poloha byla definována právě vedením inženýrských sítí. Prvním objektem je sama mateřská škola se čtyřmi třídami (28 dětí/třída), učebnami, samostatným gastro provozem a příslušným zázemím. V druhém objektu je umístěna tělocvična se zázemím a prostorem pro kavárnu, který uvítají hlavně rodiče při čekání na své ratolesti. Přidanou hodnotou objektu tělocvičny je střešní terasa, která umožňuje relaxaci a výhled na celý areál školy a jeho okolí. Oba objekty mohou fungovat zcela nezávisle, což nabízí širokou škálu využití - konání dětských oslav, setkávání, sportovní kurzy...
Studii jsme vytvořili v týmu: Kristýna Šimoník & Martina Peštová & Ondřej Hronek